Utrustning för matlagning utomhus. För oss som älskar att steka, koka, fritera, sautera, flambera och salutera - tillsammans och under bar himmel. Tranquilo Kitchens kompletta sortiment av gasolbrännare, pannor, grytor och kolgrillar är kvalitet rakt igenom med löftet att aldrig vara sämre än den kock som använder de.